Vnt: 0     Suma : 0 €
Užsakymai ir konsultacijos
tel. 8 680 31999
Help
Medicinos priemonės ir technika
Maisto papildai
Kosmetika ir higiena
Sportas
Ortopedija
Slaugos priemonės
Mamai ir vaikams
Išmanieji prietaisai

Užsakymo taisyklės

Šiomis taisyklėmis yra apibrėžiamos vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos.

1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - "Sutartis") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir UAB „Hiperfarma“ (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes PIRKĖJUI, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė“, „www.hiperfarma.lt“).
1.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Pardavėjo pareigas bei už e-parduotuvėje Pirkėjo užsakytų prekių pardavimą ir pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų įvykdymą. 


2. Vartojimo Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas 
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo e-parduotuvėje laikoma sudaryta nuo to momento (Sutarties sudarymo momentas), kai Pirkėjas, šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka e-parduotuvėje pateikęs užsakymą, t. y. sudaręs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties atsisakymo Taisyklėse numatyta tvarka.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.


3. Pirkėjo teisės 
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.hiperfarma.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuvėje, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, nurodant aiškų pareiškimą atsisakyti Sutarties, pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį arba užpildant Sutarties atsisakymo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. Sutarties nutraukti negalima, kai Sutartis sudaryta dėl:
3.2.1. kokybiškų maisto papildų;                                                                                                    

3.2.2. Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);  

3.2.3. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

3.3. Taisyklių 3.3. punkte nurodytas sutarties terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

3.3.1. kai sudaroma Sutartis dėl paslaugų – nuo Sutarties sudarymo dienos;

3.3.2. kai sudaroma Sutartis, - nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS ar PIRKĖJO nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba;

3.3.2.1. Jei PIRKĖJAS vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS (ar jo nurodytas asmuo), išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

3.3.2.2. Jei sudaroma Sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, - nuo tos dienos, kurią PIRKĖJAS (ar jo nurodytas asmuo), išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

3.4. Taisyklių 3.3. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.5. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja 
 

4.1. PIRKĖJAS nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymo pagal 3.2. punką pateikimo PARDAVĖJUI dienos turi savomis lėšomis išsiųsti arba perduoti prekes PARDAVĖJUI arba kitam jo įgaliotam asmeniui.
4.2. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.
4.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės 
5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.
5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.
5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas, jei jos išlaiko sąžiningos Sutarties sąlygas.
5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.

5.5. PARDAVĖJAS turi teisę negrąžinti PIRKĖJUI jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžinamos PARDAVĖJUI arba kol PIRKĖJAS pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos PARDAVĖJUI, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį PIRKĖJUI atsisakius Sutarties pareiga atsiimti prekes tenka PARDAVĖJUI.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja
6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Karantino laikotarpiu galimi vėlavimai dėl kurjerių tarnybų užimtumo.
6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. PARDAVĖJAS neįsipareigoja padengti PIRKĖJO banko taikomo komisinio mokesčio pinigų grąžinimui priimti.
6.4. PARDAVĖJAS, gavęs 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų privalo priimti prekę ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus.
6.5. PARDAVĖJAS iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti PIRKĖJUI tinkamą informaciją, kurioje privalo būti nurodyta:
6.5.1. duomenys apie pardavėją (pavadinims, juridinio asmens teisinė forma, buveinės adresas, tel. nr, el. Pašto adresas);
6.5.2. daikto pagrindinės savybės;
6.5.3. pardavimo kaina;
6.5.4. daikto pristatymo kaina;
6.5.5. mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;
6.5.6. pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarka ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma;                                                             

6.5.7. adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus ir skundų nagrinėjimo tvarka;                                                                                       

6.5.8. prekės garantija pagal įstatymą.


7. Atsiskaitymas už prekes 
7.1. Visos kainos nurodytos su PVM.
7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis.
7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas per el. Bankinę sistemą, per PayPal mokėjimo sistemą arba grynais pinigais sumokant juos pristatymo metu PARDAVĖJO įgaliotam kurjeriui arb atsiimant prekes PARDAVĖJO buveinėje.

8. Prekių pristatymas 
8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.
8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.
8.3. Pirkėjas, priimdamas iš kurjerio Prekes, privalo apžiūrėti siuntą. Pastebėtus Prekių siuntos trūkumų, Pirkėjas privalo juos nurodyti Prekių priėmimo dokumentuose.
8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.
8.5. Prekių pristatymo įkainis priklauso nuo užsakymo vertės. Jeigu pirkimo suma neviršija 44 Eurų, atvežimas visoje Lietuvoje kainuoja 3.5 Eurų, jeigu suma didesnė kaip 44 Eurų, prekės pristatomos nemokamai.

9. Prekių grąžinimas 
9.1. Pirkėjas šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti E-parduotuvėje įsigytas Prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties, per 14 dienų Prekių gavimo.

9.2 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

9.2.1. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

9.2.2. prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

9.2.3 kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

9.3. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui.
9.4. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
9.5. Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
9.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.
9.7. Grąžinamas prekes PIRKĖJAS turi grąžinti adresu UAB „Hiperfarma“, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, prieš tai informavęs PARDAVĖJĄ skiltyje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.

9.8 Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes grąžina Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, nurodytą grąžinimo dokumentuose.

10. Atsakomybė 
10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
10.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas 
11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos 
12.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės, kreipkitės el. paštu info@hiperfarma.lt .Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.

Mastercard Visa
2020 © Sveikatos ir sveikatinimo prekės internete hiperfarma.lt Visos teisės saugomos įstatymo.
E-valdymas HexaCommerce